Inscripció Curs 23-24

  Dades del pare/mare/tutor:

  Autoritzes el teu fill/a a assistir a l'activitat abans assenyalada:

  Marca l'activitat/s que vols:

  Dades bancàries:

  • Els honoraris de les mensualitats s’abonaràn per domiciliació bancària mitjançant l’expedició del corresponent rebut que s’enviarà a la entitat bancària dins dels cinc primers dies de cada mes. La manca de pagament de les quotes, suposa la baixa del alumne.
  • Els imports abonats en concepte de matrícula o inscripció, tindràn la consideració de despeses d’administració i comercialització i aquests imports no podràn reintegrar-se.
  • Els pagaments s’efectuaràn per mensualitats completes, independentment dels dies que l’alumne assisteixi a classe.
  • L’alumne podrà resoldre el contracte d’ensenyament en qualsevol moment sempre i quan ho comuniqui al centre abans del dia 25 de cada mes. La baixa serà efectiva a partir del primer dia del mes següent. De la comunicació de la baixa sempre es lliurarà un justificant a l’alumne.
  9-19h Lunes - Viernes

  C/ Goya, 110. 08302 Mataró (Barcelona)

  669 94 23 73

  info@mesqball.com | info@barrestudio.com

  Mesqueball escola de dansa i wellness S.L. utiliza COOKIES para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad y para obtener una eficacia y una personalización superiores de los servicios que ofrecemos a los usuarios. Si continúa navegando o pulse el botón ACEPTAR consideraremos que acepta todo su uso. ¿Qué es una cookie? ACEPTAR
  Aviso de cookies